TAA: Teràpia assistida amb gossos

Les intervencions assistides amb gossos estan formades per un conjunt d'activitats lúdiques i educatives on l'objectiu principal és millorar la qualitat de vida de la persona que la realitza. Gràcies a aquestes intervencions, s'obtenen beneficis generals a nivell cognitiu, educatiu i/o psico-social, ja que el treball es basa en el vincle entre la persona usuària i l'animal/terapeuta i l'ambient de calma que es crea a la sessió.

Aquest tipus de teràpia parteix d'uns objectius concrets de treball relacionats amb les diferents àrees de la persona. S'aconsegueixen millores en l'àrea cognitiva (atenció, motivació, memòria, concentració, estimulació, etc.), l'àrea psicològica i emocional (gestió de les emocions, sentiment d'acompanyament, motivació, etc.), l'àrea física o motora (alta estimulació sensorial, augment de la relaxació, etc.), l'àrea comunicativa (millora de la relació amb els iguals, intenció comunicativa i funcionalitat del llenguatge) i l'àrea socioeducativa (observació i potenciació de la sociabilitat, sentiment de responsabilitat i autonomia personal).

Les sessions es poden realitzar a nivell individual o amb grups reduïts.