Mediació Familiar - Coordinador Parentalitat

Mediació Familiar:

La mediació familiar suposa la intervenció professional del psicòleg en un procés de resolució de conflictes no contenciós, ajudant a les persones a resoldre els desacords i a minimitzar els conflictes amb l' objectiu de trobar una solució a diferents qüestions que les parts proposen. El mediador és un facilitador imparcial.


Coordinació de Parentalitat

El Coordinador de Parentalitat és un professional, amb formació i experiència en mediació que ajuda els progenitors en conflicte a implementar el pla de parentalitat, tractant tots els temes que en dificulten el seu compliment. És un suport a l'execució de sentències de divorci.