Peritatge Psicològic

Peritatge Psicològic:

És un procés d' avaluació psicològica que permet per part del pèrit psicòleg exposar unes conclusions i fer unes recomanacions dins d’un procés judicial ja sigui en l’ àmbit de la guarda i custòdia dels menors, les capacitats parentals, les seqüeles psicològiques provocades per diferents stressors (assetjament laboral, accidents, malalties...). Després de l’avaluació, es fa un Informe o Dictamen Pericial.

El peritatge és un procés avaluatiu que requereix considerar diferents persones i diferents àmbits, per la qual cosa el psicòleg s’ha de coordinar amb diferents professionals i persones significatives.