Tallers de Mindfulness

El Mindfulness és Atenció plena, una manera de concebre la vida sent conscient dels nostres pensaments, emocions, actituds i accions de forma activa, curiosa, compassiva i sense judicis.

Té múltiples beneficis per a la salut, a nivell físic i psicològic. Redueix l'estrès i l'ansietat, amb tècniques de relaxació i meditació. Alleugereix el dolor físic i emocional. Afavoreix l'atenció, la concentració i la memòria. Redueix els pensaments i les rumiacions negatives. Afavoreix la creativitat. Desenvolupa l'autoconeixement i la gestió emocional. Millora la comunicació, l'escolta atenta i les relacions. Afavoreix la resiliència i la resolució de conflictes.