Psicopedagogia

Dificultats d’aprenentatge.

Dislèxia, disgrafia, disortografia, discalculia.

TDAH: Trastorn per Dèficit d’Atenció/Hiperactivitat.

TANV: Trastorn de l’Aprenentatge No Verbal.

Entrenament de processos cognitius: concentració, atenció, memòria, raonament.

Tècniques d’estudi.