Logopèdia

Dislàlies: dificultats en l'articulació de sons.

Retard de parla: alteració en el desenvolupament d’adquisició de la parla.

Deglució atípica: alteracions en la posició de la llengua en el moment d’empassar.

Retard de llenguatge: quan l’ aparició de l’expressió oral és més tardana.

Disfèmia: quequesa.

Disfàsia: retard greu del llenguatge.

Afasia: alteració del llenguatge a causa d'una lesió cerebral.