Tallers de Mindfulness

    El Mindfulness és Atenció plena, una manera de concebre la vida sent conscient dels nostres pensaments, emocions, actituds i accions de forma activa, curiosa, compassiva i sense judicis. Té múltiples beneficis per a la salut, a nivell físic i psicològic:
  • Redueix l'estrès i l'ansietat, amb tècniques de relaxació i meditació.
  • Alleugereix el dolor físic i emocional.
  • Afavoreix l'atenció, la concentració i la memòria.
  • Redueix els pensaments i les rumiacions negatives.
  • Afavoreix la creativitat.
  • Desenvolupa l'auto-coneixement i la gestió emocional.
  • Millora la comunicació, l'escolta atenta i les relacions.
  • Afavoreix la resiliència i la resolució de conflictes.