Psicopedagogia

  • Dificultats d'aprenentatge
  • Dislèxia, disgrafia, disortografia, discalcúlia
  • Trastorn per Dèficit d'Atenció / Hiper-activitat (TDAH)
  • Trastorn de l'aprenentatge No Verbal (TANV)
  • Entrenament de processos cognitius: concentració, atenció, memòria, raonament.
  • Tècniques d'estudi