Logopèdia

 • Dislàlies:
  Dificultats en l'articulació de sons.
 • Retard de parla:
  Alteració en el desenvolupament d'adquisició de la parla.
 • Deglució atípica:
  Alteracions en la posició de la llengua en el moment d'empassar.

 • Retard de llenguatge:
  Quan l'aparició de l'expressió oral és més tardana
 • Disfèmia:
  Quequesa.
 • Disfàsia:
  Retard greu del llenguatge.
 • Afàsia:
  Alteració del llenguatge a causa d'una lesió cerebral.